Görme Engelliler



Derslik Sayısı: 36
Öğretmen Sayısı: 50
Öğrenci Sayısı: 1320